ชุมพร – เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร จัดโครงการ สายใจไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2 เมษายน 2564

ชุมพร – เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร จัดโครงการ สายใจไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเอกชนะ นวนละมัย นายกสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร ร่วม กับ สภากาชาดไทยจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการ “พร้อมใจให้โลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2” เพื่อเปิดรับบริจาคเลือดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อนำเลือดเข้าสู่คลังเลือดของจังหวัดชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่จะใช้เลือดที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์  เพราะที่ผ่านมา มีคนไข้ที่เข้ามารับรักษาและมีความจำเป็นต้องใช้เลือด แต่ทาง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีเลือดไม่เพียงพอ จนญาติของผู้ป่วยต้องมีการประกาศขอรับบริจาคเลือดมาแล้วในหลายครั้งที่ผ่านมา

ประกอบกับในวันที่ 2 เมษายนที่จะถึงนี้ก็เป็นวัน พระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกวาระหนึ่ง   ดังนั้นสมาคมคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร  ร่วม กับ สภากาชาดไทยจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการ “พร้อมใจให้โลหิต เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารแสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลเมืองชุมพร ตั้งแต่ว่า 9.00 น – 12.00 น.

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts