ชุมพร – นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรผู้ใดที่มีกำลังพอช่วยเหลือ เรามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ชุมพร – นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรผู้ใดที่มีกำลังพอช่วยเหลือ เรามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ท่าน สส.ชุมพล จุลใส (ลูกหมี)  “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี”นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสวี  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  เภสัชกรไพจิตร์ แซ่โง้ยเภสัชกรชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวี พร้อมกับ น.ส.อัจฉราภรณ์ พรหมขุนทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสุจิตรา จำเดิมตัวแทนฝ่ายบริการทั่วไป และนาง นวพร ทองดำ ผู้ประสานงาน( ภรรยาประธานสภา อบจ.ชุมพร )  รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม ในวันนี้

นายชุมพล จุลใส (สส.ลูกหมี) กล่าวด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการแพร่ระบาดออกไปยังหลายจังหวัดและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในการนี้  บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กระผมพร้อมด้วย “กลุ่มเพื่อน ส.ส.ลูกหมี”  นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้ากันอย่างเต็มที่ และเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรผู้ใดที่มีกำลังพอช่วยเหลือ เรามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ กันนะครับ โดยนำอาหารและเครื่องดื่ม มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชุมพรที่ได้ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าเพื่อต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนชาวชุมพรและทั่วประเทศไทย ในวันนี้เราต้องร่วมมือร่วมใจกันทุฝ้ายเพื่อให้ประเทศไทยเราสามารถเดินต่อไปได้

 

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts