สงขลา-สีสัน..เจ้าอาวาสวัดไทรงาม สงขลาและสรรเพชญ บุญญามณี นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำฟักทอง ฟักเขียว และแตงโมไปแจกชาวบ้าน

สงขลา-สีสัน..เจ้าอาวาสวัดไทรงาม สงขลาและสรรเพชญ บุญญามณี นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำฟักทอง ฟักเขียว และแตงโมไปแจกชาวบ้าน

 


ในชุมชนรอบวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเปิดครัวอาสารับซื้อสินค้าการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
สีสัน..นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นำสินค้าการเกษตรที่รับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีทั้งฟักทอง ฟักเขียว และแตงโมไปแจกชาวบ้านในชุมชนรอบวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยแบ่ง ฟักทอง ฟักเขียวและแตงโม ส่วนหนึ่งใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และผ่าแบ่งฟักทองออกเป็นชิ้นๆ เพื่อสะดวกในการแจก ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ หากให้เป็นลูกมันใหญ่เกินไปจำเป็นต้องแบ่งเพื่อจะให้ทั่วถึงทั้งชุมชนรอบวัด


พระครูปลัดยอดโดมสิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม นำคุณสรรเพชญ นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่บรรทุกฟักทองฟักเขียวและแตงโมเต็มคัน นั่งคู่มากับท่านนำขบวนเดินทางออกจากวัด นำไปแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบวัดเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดไทรงาม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ บริเวณชุมชนรอบวัด ท่านจะรู้จักดีทุกซอกทุกมุม เนื่องจากที่ผ่านมา เจ้าอาวาสวัดไทรงาม ก็เคยได้นำข้าวสาร และไข่ไก่ รวมทั้งข้าวกล่องและน้ำดื่ม มาแจกชาวบ้านในชุมชนรอบวัด ไทรงาม ในช่วงโควิด 19 รอบแรกหลายครั้ง อีกทั้ง เจ้าอาวาสวัดไทรงามมีความคุ้นเคยกับ ชุมชนรอบวัดเป็นอย่างดี ท่านจึงได้ร่วมแจกฟักทอง ฟักเขียวและแตงโม กับคุณสรรเพชญ ด้วย


โดยพระครูปลัดยอดโดมสิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม ท่านจะเดินนำหน้า พาคุณสรรเพชญ เข้าตรอกซอกซอย อย่างคล่องแคล่ว และชาวบ้านในชุมชนจะรู้จัก เจ้าอาวาสเป็นอย่างดีทุกหลังคาเรือน ทำให้การแจก ฟักเขียวฟักทองและแตงโม เป็นไปอย่างรวดเร็วและชาวชุมชนได้รับแจก ถึงหน้าบ้าน ทุกหลัง โดยไม่มีตกหล่นแม้แต่หลังเดียว บ้านหลังไหน บ้านเปิดแต่ไม่มีเจ้าของบ้าน ก็นำมาวางไว้ในบ้านให้ เนื่องจากในชุมชนรอบวัดทุกคน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid รอบที่ 3 และได้รับความเดือดร้อนกันทุกคน เมื่อชาวบ้านได้รับของแจกแล้วต่างขอบคุณ สรรเพชญ บุญญามณี ที่มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านในชุมชนตลอดมา ตั้งแต่โควิดครั้งแรก ก็ได้มาทำการเปิดครัวอาสาที่วัดไทรงามแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ทำอาหารมาแจกให้กับชาวบ้าน ตลอดมา ซึ่งชาวบ้าน ไม่เคยลืม อีกทั้งในช่วงนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน ในช่วง covid 19 รอบที่ 3 นี้เลย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts