” ชีวานนท์ คนละไม้_คนละมือ ” ผู้นำคนพิการ ส่งขวัญกำลังใจ มอบรถวิลแชร์ถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์ covid 19

” ชีวานนท์ คนละไม้_คนละมือ ” ผู้นำคนพิการ ส่งขวัญกำลังใจ มอบรถวิลแชร์ถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์ covid 19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน / ที่ปรึกษา นายมานะ โลหะวนิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร (สส.จังหวัดชันภูมิ) ลงพื้นที่ หมู่ 13 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำรถวิลแชร์ที่ได้รับจาก นายสายัณห์ ดีเลิศ นายกสมาคมคนพิการฯ และถุงยังชีพที่ได้รับมอบส่งต่อจากอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก “คุณกัญจนา ศิลปอาชา” ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

โดยในวันนี้นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกหนึ่งวัน ที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มมากกว่าวันใดๆ คือได้มีโอกาส กลับมาทดแทนพระคุณ “ย่าชะลอ” ปัจจุบันอายุ 86 ปี
ย้อนกลับไปเมื่อสมัยยังวัยรุ่นนั้น ครอบครัวผมความยากจนมาก อยู่วัดตั้งแต่เด็ก พออกจากวัดก็ได้มีบ้านหลังนี้ครอบครัว “สุรินันท์” มีเพื่อนๆ และ “ย่าชะลอ” ให้พักอาศัยหลับนอน ได้ให้ข้าวกิน และห่างหายไม่ได้พบกันมากกว่า 10 กว่าปี ย้อนกลับมาในวันนี้ได้นำรถวิลแชร์และถุงยังชีพที่ได้รับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้กับ “ย่าชะลอ” เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
#ประโยคนึงที่ “ย่าชะลอ” พูด คือขอให้เอ็งเจริญเจริญรุ่งเรืองนะลูก (น้ำตาตลอๆ)

สุดท้ายนี้ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล กราบขออนุโมทนาบุญกุศลที่ได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้ ส่งต่อไปยังทุกๆท่านท่านผู้ใจบุญที่ได้ให้การช่วยเหลือคนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และยังขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

Related posts