สวธ. ร่วมรณรงค์ “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและประเทศไทย (ชมคลิป)

สวธ. ร่วมรณรงค์ “ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและประเทศไทย

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=W1JJRrZ2ork[/embedyt]

 

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างรวดเร็วไปยังหลายพื้นที่ของประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไปทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตมาเป็นแบบ new normal หรือชีวิตวิถีใหม่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และนำเสนอในรูปแบบ “วีดิทัศน์ ศิลปินแห่งชาติ ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ”

โดย นางนิตยา รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3yilCgo เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต รวมถึงเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศได้อีกด้วย

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในทุกกรณีเพื่อความปลอดภัยและสามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม


เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts