นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยพร้อมคณะลงพื้นเยี่ยมคนพิการที่ใด้รับสิทธิ์การจ้างงาน

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี  นาย อรรถกฤกษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน) นายชีวานนท์ พรรัตนกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคม ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยลงพื้นที่เยี่ยมเยือน คนพิการที่ได้รับสิทธิ์การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการจำนวน 3 คน โดยทางบริษัทได้ให้คนพิการ เข้าทำงาน เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสนับสนุนการทำงานด้านจิตอาสาทำความดี ร่วมกับโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี


โดยวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนคนพิการในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการได้มีโอกาสในการทำงานและมีรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมทั่วไป ได้อย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะหรือสภาพความพิการใดๆ
ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงพยาบาลมะการักษ์ ที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะรับหน้าที่การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการให้มีความก้าวหน้า ต่อไป

Related posts