นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการตัวแทนผู้นำคนพิการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอวยพรครบรอบวันเกิด นายจิรวุฒิ (นายกเป้า)สิงห์โตทอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สมาคมเพื่อการเกษตร อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จัดงานครบรอบวันเกิด นายจิรวุฒิ (นายกเป้า)สิงห์โตทอง หัวหน้ากลุ่มCHANGE เปลี่ยนชลบุรี ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี มี นายประมวล เอมเปีย อดีตส.ส.ชลบุรี หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ อดีตส.ส.ชลบุรี กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ อดีตส.ส.ชลบุรี นายภิญโญ ตันวิเศษ อดีตนายก อบจ.ชลบุรี นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมือ่งท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพลังมวลชน กลุ่ม CHANGE และพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมอวยพรงานวันเกิดอย่างคับคั่งพร้อมด้วย นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการ และ ตัวแทนผู้นำคนพิการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอวยพร ให้ท่าน มีความสุขความสำเร็จความสมหวังและสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และเป็นที่พึ่งพา ของประชาชน พร้อมกับได้นำเสนอ นโยบาย และแผนงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนพิการในจังหวัดชลบุรี เช่นด้านการศึกษา ด้านการ ด้านการสาธารณสุข อาชีพ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในจังหวัดชลบุรี ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็นภาระต่อสังคม พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพ ถึงคนพิการในจังหวัดชลบุรี ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนา จังหวัดชลบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ของคนทุกคน ต่อไป

Related posts