บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) สถานประกอบการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมคณะลงพื้นเยี่ยมคนพิการที่ใด้รับสิทธิ์การจ้างงาน

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจบุรี ให้การต้อนรับคณะ นาย อรรถกฤกษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน) นายชีวานนท์ พรรัตนกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมด้วย นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์ นายกสมาคม ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทยลงพื้นที่เยี่ยมเยือน คนพิการที่ได้รับสิทธิ์การจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการจำนวน 2 คน

โดยทางบริษัทได้ให้คนพิการ เข้าทำงาน เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสนับสนุนการทำงานด้านจิตอาสาทำความดี ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนคนพิการในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการได้มีโอกาสในการทำงานและมีรายได้เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวโดยไม่เป็นภาระต่อสังคมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมทั่วไป ได้อย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะหรือสภาพความพิการใดๆ


ทั้งนี้ นายชีวานนท์ พรรัตนกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อมคณะกล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณ พ.อ.ชาลี ตรองพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจบุรี และข้าราชการทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะรับหน้าที่การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการให้มีความก้าวหน้า ต่อไปและ ขอขอบคุณ มูลนิธินวัฒตกรรมทางสังคม ที่จัดหางานให้คนพิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนพิการไทย

Related posts