ชลบุรี  – จัดสัมมานาการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

ชลบุรี  – จัดสัมมานาการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.  นายฐากูร ชวนะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมานาการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน พร้อม นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี นางพัทธ์วิรา สุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ผู้แทนบริษัท ซีเลขติกา(ประเทศไทย) จำกัด  และ  มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ในฐานะเจ้าของโครงการฯ และ ตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี และ แรงงานคนพิการ นายณรงค์ รัตนโสภา ผู้อำนวยการวิทยาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา    และแรงงานคนพิการ ที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง “แนวโน้มความต้องการจ้างงานคนพิการในสถานการณ์ปัจจุบัน”ให้กับสมาชิกได้รับทราบและรับฟังการบรรยายจากวิทยากร ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีหัวข้อเรื่อง”กฎหมาย และสิทธิประโยชน์จากการจ้างงานคนพิการ” และแนวโน้มความต้องการจ้างงานคนพิการในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายฐากูร ชวนะพงศ์  กล่าวว่า ขอขอบคุณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ในฐานะเจ้าของโครงการฯ และ ตัวแทนสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี และ แรงงานคนพิการ ที่เข้าร่วมงาน  เพื่อเป็นประโยชน์ของแรงงานคนพิการ เรื่อง “แนวโน้มความต้องการจ้างงานคนพิการในสถานการณ์ปัจจุบัน”ให้กับสมาชิกได้รับทราบและ เรื่อง”กฎหมาย และสิทธิประโยชน์จากการจ้างงานคนพิการ” และแนวโน้มความต้องการจ้างงานคนพิการในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนพิการไทยต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข้าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts