ชลบุรี-สัมมนาการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

ชลบุรี-สัมมนาการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=oARG17Uxaus[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 10.30 นของวันที่ 21 สิงหาคมพ. ศ. 2563 ที่ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์คณะพระมหาไถ่จังหวัดชลบุรี โดยนายฐากูร​ ชวนะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ นายเอกรินทร์สวัสดิ์ แวงควง​ ผู้จัดการสำนักงาน พัฒนาองค์กรมูลนิธิพระมหาไทยและบาทหลวงภัทรพงษ์ศรีวรางกูร​ รองประธานมูลนิธิพ่อเรย์ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายชีวานนท์ พรรัตนกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย พร้อม ภาครัฐภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม สัมมนาครั้งนี้

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ ตระหนักถึงและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากแผนพัฒนาได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน ในด้านพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ และมาตรา รับรองการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยดำเนินการส่งเสริมในด้านการศึกษาสุขภาพแรงงานและความมั่นคงปลอดภัยรวมไปถึงส่งเสริมรายได้และการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน รวมไปถึง คนพิการของจังหวัดที่มีอยู่มากกว่า 250 คน ซึ่งมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2560-2564 เป็นเครื่องมือการขับเครื่องเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์อยู่กับสังคมได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุน อยากเป็นรูปประธรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการการส่งเสริมรวมถึงกลุ่มอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพให้กับคนพิการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการตามสถานที่ราชการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจ้างงานคนพิการซึ่งจังหวัดชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่มีพนักงานมากกว่า 100 คนและต้องมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด และจะทำให้คนพิการมีโอกาสทำงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น…

ภาพข่าว/สมชาย​ ​โค​ต​ล่าม​แขก​ ผู้​สื่อข่าว​ภูมิภาค​ประจำเมืองพัทยา​จังหวัด​ชลบุรี​

Related posts