ชุมพร – จัดสร้าง (Quarantine) แผนปฏิบัติการรองรับกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มผู้เปราะบาง

ชุมพร – จัดสร้าง (Quarantine) แผนปฏิบัติการรองรับกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มผู้เปราะบาง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการจัดแผนปฏิบัติการรองรับกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และกลุ่มผู้เปราะบาง ในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร  นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร  นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร   นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร   นายพงศธร เนื่องชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปรึกษาการดำเนินการจัดสร้าง สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่ชุมชน ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป

โดยให้จัดทำสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย 2 แห่ง 1ที่ ม.3อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 25 เตียงโดแยกชายหญิง 2ที่หอประชุมสมาคมชาวประมงร่วมใจเบื้องต้นแยกชายหญิง30เตียงชาย15เตียง หญิง15เตียง โดยจะให้เปิดใช้ได้ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อรองรับกับสถานการการแพร่ระบาดของโรงโควิด 19 ในปัจจุบัน

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts