ชุมพร – บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด

ชุมพร – บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการรับมอบจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน และส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่คณะทำงาน และ เป็นตัวแทนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด มูลค่า 200,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในชุมชนของคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดชุมพร ที่ต้องกักตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้โปรดเป็นประธานการรับมอบจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน และส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่คณะทำงาน ไตรภาคีจังหวัดชุมพร ที่มารับมอบถุงยังชีพในวันนี้ ประกอบด้วย

1. นายกสมาคมปากน้ำหลังสวน นายปรีชา สุวีรานุวัฒน์ (ประธานไตรภาคี) 2. นายกสมาคมเรืออวนซั่งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร นายสัญญา วัชรโคตระกูล 3. นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร นายพิศาล สันติวิชยะ 4. นายกสมาคมปากตะโก นายไตรฤกษ์ มือสันทัด 5. นายกสมาคมประมงด่านสวี นายจรูญ ไชยะ 6. นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (ผู้ใหญ่หรั่ง) นายอำพล ธานีครุฑ 7. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี นายผดุง คงทน 8. หัวหน้ากู้ชีพกู้ภัยทางทะเลปากน้ำชุมพร นายวรวิช พุ่มพวง เลขานุการคณะไตรภาคี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในชุมชนของคณะทำงานไตรภาคี จังหวัดชุมพร ที่ต้องกักตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ในจังหวัดชุมพร ต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts