ชุมพร – ยินดีต้อนรับท่าน นิพนธ์ ชื่นตา คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน

ชุมพร – ยินดีต้อนรับท่าน นิพนธ์ ชื่นตา คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=iTIlBTMsqzI[/embedyt]

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00.น.นายนิพนธ์ ชื่นตา คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนพร้อมด้วยคณะทำงาน  ได้จัดประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนของกระทรวงมหาดไทย ประจำ จังหวัดชุมพร   เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนของจังหวัดชุมพรตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั่งสมาชิกชาวชุมพรขึ้นในจังหวัดชุมพร  เพื่อกำหนดกรอบทิศทางแนวทาง การทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การประชุมในครั้งนี้  จัดขึ้นที่ อาคารโอปนยิโก โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นายนิพนธ์ ชื่นตา  กล่าวว่า ได้เดินทางมาพบปะคณะทำงาน โดยมีประธาน และเลขา ของภาคใต้ตอนล่าง และ ประธานจังหวัดของจังหวัดชุมพร เข้าประชุม เพื่อชี้แจง แนวทาง บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยรับฟังปัญหา ต่างๆของชาวบ้าน และองค์กรต่างๆ ของแต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่น โดยส่งให้ประธานจังหวัด และประธานภาค ต่างๆตามลำดับ เพื่อนำเสนอ กับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ต่อไป หลังจากนั้น ได้มอบใบแต่งตั้ง ประธานภาค ประธานจังหวัด และใบเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ร่วมประชุม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts