ชุมพร – ททท.ชุมพร – ระนอง มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

ชุมพร – ททท.ชุมพร – ระนอง มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2DXJTmYQXZM[/embedyt]

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานมอบป้ายการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA  เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว เป็นการตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้วการตรวจสอบ (Post Audit)  จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น และทำการสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

นางสาวญาติกา  แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิต ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

จึงเกิดความร่วมมือและเป็นที่มาของโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration  (SHA) โครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงและยังเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตลอดจนมุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยให้สูงขึ้น

สภา ,สมาพันธ์และสมาคมต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมออกใบรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งออกเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ 1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.การจัดกิจกรรม / จัดประชุม / โรงละคร โรงมหรสพ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์  SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA

SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้วการตรวจสอบ (Post Audit)  จึงให้นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท. จัดทำขึ้น และทำการสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าว  มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านมาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์ SHA จำนวน  11 สถานประกอบการ  ดังนี้ 1.เดอะบีช รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ 2. โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ 3. โรงแรมทะเลใส 4. โรงแรมเอเต้ ชุมพร 5. โรงแรมยูโรบูติค 6. โรงแรมฮ็อปอินน์ ชุมพร 7.โรงแรมสุริวงศ์ ชุมพร 8.ชุมพรโฮสเทล 9.เพื่อนใจ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ 10.ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันกานทัวร์ และ 11.บ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส    ททท.สำนักงานชุมพร จึงขอเชิญชวนสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ SHA  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านบริการและสุขอนามัย โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรฐานเบื้องต้นของกรมควบคุมโรค เพื่อที่จะเตรียมความพร้องที่จะประกาศให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts