พิษณุโลก-พิธีเปิดป้ายศูนย์บริการทั่วไปชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก-พิธีเปิดป้ายศูนย์บริการทั่วไปชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อม พระครูศุภกิจภิมนณ์ เจ้าคณะอำเภอวังทองเป็นประธานพิธี เปิดป้ายศูนย์บริการทั่วไปชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเปิดศูนย์บริการคนพิการเพื่อรองรับ การดูแลช่วยเหลือพร้อมทั้งให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนพิการในเขตอำเภอวังทองและคนพิการ ในจังหวัด พิษณุโลกเพื่อให้เข้าได้ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆที่ทางภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้คนพิการสามารถ เข้าถึงแหล่งบริการเพื่อคนพิการได้โดยสะดวก ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 087 734 1475 ในวันเวลาราชการ

Related posts