สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี รับมอบเงิน400,000บาทกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี รับมอบเงิน400,000บาทกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น ที่ผ่านมา ณ.มูลนิธิมงคล -จงกล ธูปกระจ่าง พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง มอบให้นายเขื่อน สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้นำองค์กร สมาคม ชมรมและกลุ่มจิตอาสา ที่เข้ามาร่วม จัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ สินค้า ของคนพิการ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เข้ารับมอบเงิน กว่า 400,000 บาททั้งนี้ การทอดผ้าป่าเพื่อคนพิการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยจิตเมตตาอันเป็นกุศลและการมองเห็นความสำคัญของประชาชนคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ที่มีจำนวนประชากรเกือบ 30,00 คน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่ามีเจตนารมณ์ และความจริงใจ ในการให้โอกาสกับคนพิการ คนยากไร้ และคนจน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชากร ชาวจังหวัดปทุมธานี ให้มีความอยู่อย่างปกติสุข และสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้านใครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล หนึ่งในผู้คนพิการไทย พร้อมด้วย “พี่เป๋คลองเตย” ที่เป็นสื่อกลาง สะพานบุญ ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชน คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ในจังหวัดปทุมธานีให้เข้าถึงผู้ใหญ่ใจดี

Related posts