ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” จำนวน ๒๗๗,๖๔๖ บาท

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” จำนวน ๒๗๗,๖๔๖ บาท

วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น ที่วัดเขาปูน ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พล.ต เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ. มณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมกับคุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.44เดินมาเป็นประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” จำนวน ๒๐๐,๙๙๙ บาท ได้รับเกียรติจาก พระราชวิจิตรปฎิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร ประธานฝ่ายสงฆ์   พระครูศรีหิรัญธรรมาทร เจ้าคณะตำบลนาขา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขันเงิน(พระอารามหลวง)   ดร.พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวัณโณ เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง เจ้าอาวาสวัดเขากล้วย พระครูสมุห์ธนาธิวัฒน์ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขาปูน    ประธานฝ่ายฆราวาส   พล.ต. เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44  คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.44   พ.อ. สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ เสธ.มทบ.44   พ.อ. วันชัย สุชาติ ผอ.กขว.มทบ.44   พ.อ. หญิงประภาศรี ตัณศิลา ผอ.กกร.มทบ.44   พ.ท. ณัฐพล สุนทรนนท์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.44   ร.อ. อภิชา นาคมุสิก ฝยก.ร.25 พัน.1 ผู้แทน ผบ.ร.25 พัน.1     พ.ต. ปฐมพงศ์ สังขณี ผอ.รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์    ร.อ. พุฒิเศษรฐ์  ตั้งเชยวิไล นยก. ป.5 พัน.25 ผู้แทน ผบ.ป.5 พัน.25   ร่วมกับ   นายมาโนช สุขประวิทย์ ส.อบจ.ชุมพร  นายธรรมนูญ ศรีนวล นายก อบต.บ้านนา  นายอำพล ทองลีพล กำนัน ต.บางหมาก   นายธานินทร์ ศรีนวล กำนัน ต.บ้านนา ผญ.ดำรัส บัวสารบรรณ    ผญ.คเณย์ บริสุทธิ์    ผอ.ปรีชา ตรีทศ ผู้สมัครนายก อบต.วังไผ่

ด้วยวัดเขาปูน ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดชุมพร สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปี พ.ศ.2224 รวมระยะเวลา 340 ปี โดยกำลังดำเนินจัดสร้างป้ายชื่อสำหรับประดิษฐานชื่อ ” วัดเขาปูน ” ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างทาง มณฑลทหารบกที่ 44 ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนเพื่อเสริมสร้างบุญกุศล เพิ่มพูนด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ มณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมด้วยคณะข้าราชการกำลังพลและครอบครัว พร้อมกับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างป้ายชื่อ “วัดเขาปูน” ทอดผ้าป่าสามัคคี วันนี้จำนวน ๒๗๗,๖๔๖ บาท

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts