ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมลตรีเมืองชุมพร พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร  และทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   สาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 4950 ราย กำหนดวันฉีดวัคซีน  วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 64 จำนวน 1800ราย  วันอาทิตย์ ที่3 ต.ค. 64 จำนวน 1800 ราย วันเสาร์ ที่ 9 ต.ค. 64 จำนวน 950 ราย

ตามนโยบายของนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางเทศบาลเมืองชุมพรได้ประสาน #โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน…โดยได้รับการสนับสนุนจาก แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์     ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายศรีชัย วีรนะรพานิชน กล่าวว่า จากสถานการการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิ 19 ในจังหวัดชุมพร ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึงวันละ 150-200 รายต่อวัน ด้วยความห่วงใยของนายศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมลตรีเมืองชุมพรจึงได้จัดหาวัคซีน(ซิโนฟาร์ม) จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จำนวน 9,900 โดส ในวงเงิน 6,920,100 บาท  เพื่อฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เป็นการป้องกันให้กับประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอีกทางหนึ่ง โดยจะทำการฉีดจำนวน 4,950 ราย กำหนดวันฉีดวัคซีน  วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 64 จำนวน 1,800ราย  วันอาทิตย์ ที่3 ต.ค. 64 จำนวน 1,800 ราย วันเสาร์ ที่ 9 ต.ค. 64 จำนวน 950 ราย

ธนากรโกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

 

Related posts