ชุมพร – ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามคลองชลประทาน(คลองนาคราช)

ชุมพร – ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามคลองชลประทาน(คลองนาคราช)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร นายณรงค์ หลักกำจร หัวหน้าประชาสัมพันธ์ จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามคลองชลประทาน(คลองนาคราช)

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่าจากโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามคลองชลประทาน(คลองนาคราช)ได้ดำเนินการก่อสร้างและในช่วงนี้เป็นหน้ามรสุม จะมีปริมาณน้ำฝนที่จังหวัดชุมพรจำนวนมาก ทางจังหวัดจึงต้องว่างแผนแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามคลองชลประทาน(คลองนาคราช) และมวลน้ำที่กำลังจะเข้าสู่เมืองชุมพร  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทได้จัดทำถนนทางเลี้ยงให้มีผิวถนนแบบ 2 ชั้น มาตรฐานทางหลวงแผ่นดินให้ใช้ก่อน เพื่อที่จะเป็นการใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เรืองปัญหามวลน้ำนั้น ได้เตรียมการหากมีมวลน้ำมาเป็นจำนวนมากก็สามารถเปิดทางน้ำเพื่อให้ไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วเพราะโครงการก่อสร้างคลองชลประทาน(คลองนาคราช) ได้ดำเนินการมาแล้ว 70 %

และขอฝากถึงประชาชนทีต้องใช้ถนนสายเอเซีย ในบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามคลองชลประทาน(คลองนาคราช) ทั้งขาขึ้น และขาลองใต้ขอให้ใช้ความระมัดระวังเพราะขณะนี้ได้ดำเนินรีบเร่ง ในการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพื่อที่ประชาชนจะได้สรรจรบริเวณดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts