ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวินัยเก่ง สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารคนพิการและทุพพลภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวอณิรา ธินนท์ รอง.อธิบดีกรม พก. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การตอนรับ

Related posts