สมุทรปราการ-นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเเรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่3/2563

สมุทรปราการ-นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเเรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่3/2563

เมื่อวันอังคาร 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวั ดสมุทรปราการ
ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเเรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่3/2563
โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุม

Related posts