ชุมพร –   ชู  ‘Sand Dune’ หรือเนินทรายงามแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หนึ่งเดียวของเมืองไทย

ชุมพร –   ชู  ‘Sand Dune’ หรือเนินทรายงามแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หนึ่งเดียวของเมืองไทย

จังหวัดชุมพรชู  –   ‘Sand Dune’ หรือเนินทรายงามแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หนึ่งเดียวของเมืองไทยพลิกภาพจากเมืองผ่านสู่เมืองต้องแวะที่อุดมด้วยแหล่งท่องเที่ยวและของดีครบวงจร  ในอดีตจังหวัดชุมพรที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มักจะเป็นเมืองที่มาไม่ถึง หรือไม่เป็นเมืองผ่านเพื่อไปสู่จังหวัด ยอดนิยมทำให้พลาดโอกาสสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของเนินทรายชุมพร ยุคสมัยก่อนต่างมองว่าขุมพรเป็น เมืองป่าเมืองดงห่างไกลความเจริญเป็นแค่ทางผ่าน แม้แต่บทเพลงชื่อดังยุคนั้นอย่าง “ไอ้หนุ่มชุมพร’ยังบันทึกไว้ ว่าหนุ่มจากชุมพรอุตส่าห์ดั้นด้นไปจีบสาวถึงสุราษฎรธานี ที่ยังโดนสาวบ้านดอนสาวเกาะสมุยหักอกจนชอกช้ำไม่มี ชิ้นดีต้องชมซานกลับบ้านเก่า แต่ปัจจุบันนี้ชุมพรเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ กำลังเจียระไนไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 นี้ในการท่องเที่ยววิถีใหม่

        วันนี้ (12 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว รอง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร   โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ณ โรงแรมเอ เต้ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และเชื่อมต่อกับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  ณ ร้าน  Helio Beach Club อำเภอ ปะทิว ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้บริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ จัดทำ แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบเพื่อรองรับการ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ตามเส้นทาง Scenic Route บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเชื่อมโยง กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนิน ทรายแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ประกอบเข้าด้วยกันหลาย ๆ ปัจจัย คือ การยกตัวของ ชายฝั่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน การขึ้นลงของระดับน้ำทะเล การตั้งอยู่ในพื้นที่กระแสลมแรง เม็ด ทรายชายทะเลที่มีขนาดเล็กมากและน้ำหนักเบาสามารถล่องลอยตามกระแสลมพัดพาไปสะสมในระยะไกล ๆ ได้ ทำ ให้มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ทั้งพันธุ์ไม้ประจำถิ่น และพันธุ์ไม้จากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เนินทรายงามดังกล่าว มีความเป็นเอกลักษณ์ มีพันธุ์พืชที่ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศป่าเนินทราย ซึ่งหาดูได้ยากในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย

ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงามตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอื่น ๆ ทั้งในเขตจังหวัด ชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ธนาคารปู แหล่งดำน้ำเกาะร้าน เป็ดร้านไก่ หาดบางเบิด หาดทุ่งวัวแล่น ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมบนเส้นทาง Scenic Route เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบ เพื่อรองรับ การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล ตะวันตก (Thailand Riviera) นอกจากจะเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ประจำ ถิ่น เพื่อให้เป็นจุดแวะพักนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาตามเส้นทาง Scenic Route ที่กรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างไว้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

บรรยากาศในงานประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผลักตันโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นการ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเล ตะวันตก (Thailand Rivera) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป.

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts