ชลบุรี-ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ชลบุรี-ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสัตหีบจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองสัตหีบ ชลบุรีได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และ นาย พนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรี ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน
1. น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ (พี่ใหญ่) ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี
2. นาง จินต์ฐิตา แสงทอง (รองฯแอนด์) รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนมาก อาทิเช่น ผู้นำชุมชน ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ ฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี และที่ปรึกษา สมาคมคนพิการภาคตะวันออก น.ท.หญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์ อาสาฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

Related posts