ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

กำหนด ฉีด ให้ครบ 80 %  ใน 3 กลุ่มหลัก  1 ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ  7 กลุ่มโรคเสียงผู้ป่วยเรื้อรัง   2 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร   3 ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร แต่ต้องมาภารกิจงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร     วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา  09.00  – 15.00 น. นายศรีชัย วีรนะรพานิชนายกเทศมลตรีเมืองชุมพร พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร  และทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   สาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 4950 ราย กำหนดวันฉีดวัคซีน

    ตามนโยบายของนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9-23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และผู้ที่ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางเทศบาลเมืองชุมพรได้ประสาน #โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน…โดยได้รับการสนับสนุนจาก แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์     ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นายศรีชัย วีรนะรพานิชน กล่าวว่า จากสถานการการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิ 19 ในจังหวัดชุมพร ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึงวันละ 150-200 รายต่อวัน ด้วยความห่วงใยของนายศรีชัย วีระนรพานิชนายกเทศมลตรีเมืองชุมพรจึงได้จัดหาวัคซีน(ซิโนฟาร์ม) จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จำนวน 9,900 โดส ในวงเงิน 6,920,100 บาท  เพื่อฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เป็นการป้องกันให้กับประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอีกทางหนึ่ง โดยจะทำการฉีดจำนวน 4,950 ราย กำหนดวันฉีดวัคซีน  โดยกำหนด ฉีด ให้ครบ 80 %  ใน 3 กลุ่มหลัก  1 ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ  7 กลุ่มโรคเสียงผู้ป่วยเรื้อรัง   2 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร   3 ผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร แต่ต้องมาภารกิจงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

ธนากรโกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

Related posts