พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. ชลบุรี ระยอง รับฟังปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ ตามภารกิจกระทรวง พม.

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. ชลบุรี ระยอง รับฟังปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ ตามภารกิจกระทรวง พม.

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ผอ.กยผ.) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.ชลบุรี นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่อประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทรศรีราชา 1 อ.ศรีราชา จากนั้น ได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care บ้านเปี่ยมสุข ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่มีอาชีพในสถานประกอบการภาคกลางคืน ที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร ด้วยสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นอกจากนี้ มีการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ จำนวน 50 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีคนพิการจำนวน 15 ราย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้อยู่อาศัยของโครงการฯ จำนวน 15 ราย หลังจากนั้น รมว.พม. เป็นประธานเปิดโครงการ “อพม. ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์” ณ โรงแรม The Cop Seminar and Resort อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ต่อมาเวลา 15.40 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ จ.ระยอง ร่วมกับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน “โครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว” และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง (ฝั่งชาย) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง นอกจากนี้ มีการรับมอบเสื้อ จากบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด จำนวน 300 ตัว เพื่อมอบให้กับผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดระยอง และงบประมาณสนับสนุนจัดทำห้องฝึกวิชาอาชีพเสริมสวย พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 100,000 บาท จากกลุ่ม ปตท. เพื่อกิจกรรม CSR จังหวัดระยอง แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง หลังจากนั้น ได้ร่วมประชุมทีม One Home เขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) โดยได้รับมอบนโยบายจาก รมว.พม. ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคม โดยเน้นการสื่อสารและเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะด้านคนพิการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการต่อไป
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภารพชีวิตคนพิการ

Related posts