นครราชสีมา-เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกีฬาคนพิการเพื่อเทิดไทค์องค์ราชัน

นครราชสีมา-เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกีฬาคนพิการเพื่อเทิดไทค์องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารขนมจีนครูยอด ( ประโคน-โคราช) จังหวัด นครราชสีมา ท่านหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ มีคำสั่งมอบหมายให้นายสรสิทธิ์ จรูญโรจน์ เลขานุการ สำนักงานเลขานุการหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี เธียรสิน จิตพงศ์ศรี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานหน้าที่ของ นายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก และ นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายชีวานนท์ รัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย นายปฎิญา นิติธรรมโชติ กรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือการจัด “มหกรรมการแข่งขัน กีฬาคนพิการ เปตอง และ กัฬาพื้นบ้าน เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน” โดยจะมีแนวความคิดที่จะจัดกิจกรรมทั่วประเทศไทย 4 ภาค เริ่มต้นที่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง ชิงถ้วยรางวัลหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ทั้งนี้โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน และสนองพระเดชพระคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และประชาชนคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้มีความแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางการกีฬาของคนพิการในการแข่งขันระดับชาติ และในระดับสากล ต่อไป

Related posts