สภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

สภาสังคมสงเคราะห์ฯจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โครงน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ

Related posts