นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563

นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ณ.โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคม เจ้าหน้าที่บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของฝ่ายต่างๆที่ทางสมาคมดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิก รวมและ ประชาชนคนพิการ ถึงการดำเนินงานในด้านการประสานงาน ติดต่อ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการที่จะช่วยเหลือและร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้งยังส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิต่างๆในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ด้วยดีเสมอมา

Related posts