ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบชุดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ Thai PBS Learning Shelf

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบชุดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ Thai PBS Learning Shelf

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เข้ามอบมอบชุดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ Thai PBS Learning Shelf ให้กับศูนย์ฯ เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้คนพิการเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด

Related posts