ภูเก็ต​ – ศรชล.ภาค 3 นำเรือ ต.233 ออกเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรือประมงเครื่องยนต์​ขัดข้องไม่สามารถเดินเรือได้

ภูเก็ต​ – ศรชล.ภาค 3 นำเรือ ต.233 ออกเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรือประมงเครื่องยนต์​ขัดข้องไม่สามารถเดินเรือได้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ ได้สั่งการให้ หมวดเรือ ศรชล.ภาค 3 นำเรือ ต.233 ออกเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรือประมงเครื่องยนต์​ขัดข้องไม่สามารถเดินเรือได้ ซึ่งทำการทิ้งสมออยู่บริเวณระหว่าง ก.ดอกไม้ กับ ก.เขียว บริเวณ Lat 07°46.584’N Long 98°35.233’E ห่างจากหลักเทียบเรือ ทรภ.3 จว.ภูเก็ต​ประมาณ13 ไมล์ โดยมีคนอยู่บนเรือจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายสมพงษ์ บินลาเตะ (เจ้าของเรือ) นาย พิชิต โต๊ะเหมาะ

 

นาง ปัฐมาพร บินลาเตะ ทั้งหมดเป็นคนไทยอาศัยที่อยู่บนเกาะยาว ได้ทำการคัดกรองขั้นต้นทุกคนปลอดภัยไม่มีอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยใด ๆ

 

เรือ ต.233 ได้เข้าทำการช่วยเหลือเรือลำดังกล่าวโดยทำการผูกเชือกลากเรือ เพื่อลากเรือกลับเข้าหลักเทียบเรือ ทรภ.3 จว. ภูเก็ต​ และรับลูกเรือ 2 คนขึ้นบนเรือ ต.233 (ทำการตรวจอุณหภูมิ​ร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​เรียบร้อย)​ และให้ไต๋เรือ 1 คน ควบคุมทิศทางเรือบนเรือประสบภัยดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและตัวเรือ

เวลา 1530 เรือ ต.233 นำเรือประสบภัยและลูกเรือทั้ง 3 คน ถึงหลักเทียบเรือ ทรภ.3 จว.ภูเก็ต​โดยปลอดภัย

Related posts