ตรัง-โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตรัง-โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเทศบาลนครตรัง โดยกองสวัสดิการสังคมจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทย และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี รวมไปถึงเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง เกี่ยวกับความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำจิตอาสาในเขตเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 คน

Related posts