เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กรุงเทพฯ และชลบุรี ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล ณ อาคาร “นิทรรศการรัตนโกสินทร์” ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กรุงเทพฯ และชลบุรี ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล ณ อาคาร “นิทรรศการรัตนโกสินทร์” ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  ฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี รหัส FD 6011 นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ อาสาฑูตอารยสถาปัตย์ น.ท.หญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์พร้อมด้วย คณะฑูตอารายสถาปัตย์ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจ “นิทรรศน์รัตนโกสิน” ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เป็นอาคารจัดแสดงความเป็นมาของประเทศตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – 9 มีทั้งหมด 11 ห้องจัดแสดง 4 ชั้น โดยแสดง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จอ LED แบบอัตโนมัติ ที่ทันสมัย ด้วยแสงสีเสียงตระการตา และสิ่งของ เครื่องใช้ของจริงจากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติบ้านเมือง
โดยเปิด รอบแรกเวลา 9.00 น. เปิดชมเป็นรอบทุกๆ 20 นาที รอบสุดท้าย 15.00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท *** เด็ก,นักเรียน นักศึกษา,พระภิกษุ สามเณร นักบวช,ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,ผู้พิการ เข้าชม ฟรี !จากการสำรวจ ของคณะ เครือข่าย “มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” อาคารสำนักงานมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ กับคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงคนพิการผู้สูงอายุ พี่อาจจะต้องมีความจำเป็นในการใช้รถวีลแชร์ หรือใช้อุปกรณ์อื่นใดในการช่วยเหลือ เพื่อให้เข้าถึงภายนอกและภายในอาคารได้อย่างสะดวก


– ไม่มีที่จอดรถคนพิการ ที่จอดรถมีค่าจอด 2 ชม. 50 บาท
– มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
– มีทางลาด สำหรับรถวิลแชร์ ไปได้ทุกที่ภายในอาคาร
– มีจุดบริการ รถวิลแชร์(จำนวนมาก) สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ฟรี !
– มี ลิฟท์ บริการชั้น 1-4
ทั้งนี้ เครือข่ายฑูตอารายสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ขอขอบพระคุณ ในความใส่ใจที่มอบให้กับคนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม อย่างเสมอภาคและเท่าเทียยมกัน

Related posts