สมุทรปราการ-ผู้ตรวจราชการของกระทรวง พม.เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์ จำกัด

สมุทรปราการ-ผู้ตรวจราชการของกระทรวง พม.เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 08.00 – 16.00 น.ที่ผ่านมา นางภิญญา จำรูญศาสน์ พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ และทีม One Home เข้าร่วมการต้อนรับการตรวจราชการของกระทรวง พม. โดยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจกระทรวง พม. เวลา 08.00 น. ได้เข้าพบปะผู้ว่าราชการจังสมุทรปราการ (นายชาติชาย อุทัยพันธ์ 09.30 น. เดินทางไป สนง.เคหะ สาขา2 บางเสาธง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์ จำกัด ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ 14.45 น. เดินทางไปสหกรณ์ปลาสลิดบางบ่อ จำกัด ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ และเวลา 15.00 ไปตรวจเยียมโครงการบ้านมั่นคงเคหะสถานปลาสลัดบางบ่อ จำกัด คณะกรรมการกล่าวต้อนรับและต้อนรับเล่าประวัติความเป็นมาและรายงานผลดำเนินการ เดินเยี่ยมโครงการและให้กำลังใจสมาชิกโครงการ เวลา15.45 ผมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีจึงเดินทางกลับ

Related posts