พัทลุง-เปิดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงชันโรง (อุง)

พัทลุง-เปิดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงชันโรง (อุง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงชันโรง (อุง) ณ ฟาร์มบ้านอุง หมู่5 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยนายสมชาย บุญสนิท นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายและให้ความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถปลูกได้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันแจกแม่พันธ์ุให้กับคนพิการที่เข้าร่วมรับการฝึกออบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ เพื่อเป็นการสร้าวอาชีพทางเกษตรกรรม และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวของคนพิการ ต่อไป
ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดพัทลุง จะเำเนินกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการได้มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพขีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Related posts