ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน”วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน”วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. ที่ผ่านมานายเวียง วรเชษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน”วัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ณ สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอำเภอหนองหิน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ยศพัทธ์ พิภพสิทธิโภคิณ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประสานข่าว
โกสินธ์ จินาอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯ รายงาน…

Related posts