ชุมพร – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัว Home Isolation: HI และ Community Isolation: CI

ชุมพร – ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัว Home Isolation: HI และ Community Isolation: CI

    วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2565) นายโชตินรินทร์ เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ที่พักรักษาตัวอยู่ใน Home Isolation: HI และ Community Isolation: CI  เขตอำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 17 รายและที่ ศูนย์พักคอย และแยกกักตัวในชุมชน เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มเติมในชุมชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั่วไป

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว อาหารกึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของจำเป็น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ป่วยโควิด 19  เพื่อนำไปใช้ดูแลและอำนวยความสะดวกในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดชุมพร เป็นไปตามแนวโน้มสถานการณ์ของประเทศ ที่มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น แต่จำเป็นต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ปล่อยให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไปตามสถานการณ์ไม่ได้ ต้องมีมาตรการ มีความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมากขึ้น รวมถึงกรณีที่ติดเชื้อแล้วก็จะเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งจะเน้นไปที่การรักษาแบบ Home Isolation: HI และ Community Isolation: CI เป็นหลัก เพื่อสำรองเตียงในโรงพยาบาลไว้สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรง ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อทุกรายจะได้รับการรักษา ถึงแม้จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็จะได้รับการดูแลเหมือนอยู่ในโรงพยาบาล โดยหลังจากนี้ จะมีการตั้ง Warroom เพื่อรับประสานข้อมูล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ เน้นย้ำไปยังทั้ง 8 อำเภอ ในการดูแลประเมินความเสี่ยง การเดินทางเข้า-ออกของคนในพื้นที่ ขอให้ใช้ด่านชุมชน ด่านหมู่บ้าน และด่านครอบครัวเป็นเครื่องมือในการดูแล เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้กราฟผู้ติดเชื้อรายวันยอดสูงขึ้นไปกว่านี้ พร้อมทั้งกำชับเรื่องการใช้มาตรการ V-U-C-A คือ (V) การฉีดวัคซีน, (U) Universal Prevention: สุขบัญญัติ 10 ประการ, (C) COVID FREE SETTING: มาตรการสำหรับสถานที่ และ (A) การตรวจ ATK ในกรณีที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts