รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 07.39 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


สำหรับ นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตรทางกฎมายมหาชน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำนวยการสูง) ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Related posts