แม่ฮ่องสอน-ฉก.ร.7 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน-ฉก.ร.7 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 ค่ายม่อนตะเเลง จ.แม่ฮ่องสอน พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 ได้มอบหมายให้ พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 สั่งการให้กำลังพลของหน่วย เดินทางไปพบปะ เยี่ยมเยือน พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภค นม และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ไปมอบให้กับพ่อ แม่ พี่น้องและกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆของ จ.แม่ฮ่องสอน ในการนี้ยังได้มอบปฎิทินปีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งชาวบ้านทุกคนต่างซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างมากที่ทหารไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะในสถานะการณ์ไหน อยู่ไกลเพียงใด ทุรกันดานอย่างไร ทหารไทยก็ยังไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ อันทำให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจที่มีทหารอยู่ใกล้..

Related posts