รองปลัดฯแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รองปลัดฯแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 07.49 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับ นางบุปผา พันธุ์เพ็ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัญฑิต และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

Related posts