สุโขทัย-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวานนี้ (29 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ (คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ.) นายนภดล สุระสังวาล (หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศธ.) และนายณรงค์ศักดิ์ ศุภสร (คณะทำงาน รมช.ศธ.) เดินทางมายังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ในจังหวัดสุโขทัย ตามนโยบาย โครงการฟาร์มอัจฉริยะ(Smart Farming) โครงการ 1 ไร่ 1 แสน และการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศให้เป็น Smart College/Smart Food โดยมี นายพูนทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายนิมิต อาศัย (ผอ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน) พร้อมด้วย นายโอฬาร ธนสัญชัย (นายอำเภอสวรรคโลก), นายประจักษ์ ทาสี (ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ), นายธวัชชัย ชูหน้า (รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย), พ.ต.อ. กิตติ์ธเนศ สุริยศักดิ์ภูบดี (ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก), นายชูชาติ พรามจร (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย), ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 5 แห่ง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคเหนือ 11 แห่ง คือ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ลำพูน, แพร่, ตาก, พิจิตร, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์และอุทัยธานี, นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์(นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก), นายเปรม คำวัฒนา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2), คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ให้การต้อนรับ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยดอกไม้สักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา และมอบนโยบายการจัดการอาชีวเกษตรแก่คณะผู้บริหารบุคลากรและผู้มาต้อนรับ อีกทั้ง มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา และนักเรียน อศ.กช. ที่ประสบอุทกภัย และเยี่ยมชมผลงาน/ผลผลิตของนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการ 1 ไร่ 1 แสน) เยี่ยมชมจุดสาธิตธนาคารน้ำใต้ดิน ชมโรงเรือน Smart Farm / ฟาร์มพืชผักข้าวโพด/ฟาร์มสัตว์ชมโรงงานนม/สนามกอล์ฟ และได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยด้วย

 

Related posts