ชุมพร – อนุรักษ์ตำราสมุดข่อยเอกสารโบราณ คัดสำเนาเป็นดิจิทัล เพื่อคนรุ่นหลัง 

ชุมพร – อนุรักษ์ตำราสมุดข่อยเอกสารโบราณ คัดสำเนาเป็นดิจิทัล เพื่อคนรุ่นหลัง

วันนี้(6 มีค.65) เวลา 9.30 น. ณ วัดเขาปูน 65 ม.2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร พระครูสมุห์ธนาธิวัฒน์ อภินันโท เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พร้อมด้วย อ.เบญจวรรณ บัวขวัญ

นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและคณะฯ ได้ทำการสำรวจ ทำความสะอาดพร้อมคัดสำเนาดิจิทัล ปริวรรตเอกสารตำรับยาโบราณ และตำราการแพทย์แผนไทย ของหลวงปู่ช้วน(พระครูวิสุทธิสารธรรม)  อดีตบูรพาจารย์เจ้าอาวาสวัดเขาปูนที่ท่านล่วงลับไปแล้ว เอกสารโบราณได้ถูกค้นภายพบในกุฏิหลังเก่าของท่าน

พระครูสมุห์ธนาธิวัฒน์ อภินันโท เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันกล่าวว่า ได้เห็นกุฎิหลังเก่าของท่านเจ้าอาวาส มีสภาพทรุดโทรม จึงเข้าไปบูรณะ แล้วได้พบเอกสารตำหรับยาโบราณใบข่อยและควรค่าแก่การรักษา ควรบูรณะเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง จึงได้ประสานไปยัง อ.เบญจวรรณ บัวขวัญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงและคณะฯเข้ามาทำการสำรวจและทำความสะอาดพร้อมคัดสำเนาดิจิทัล ปริวรรตเอกสารตำรับยาโบราณตำราการแพทย์แผนไทย  ของ หลวงปู่ช้วน (พระครูวิสุทธิสารธรรม) อดีตบูรพาจารย์เจ้าอาวาสวัดเขาปูน

ทางด้าน อ.เบญจวรรณ บัวขวัญ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กล่าวว่า เอกสารใบข่อยที่ได้เห็นที่วัดเขาปูนแห่งนี้ พบว่าเอกสารโบราณส่วนใหญ่ เราพบว่า เป็นเอกสารที่ทำมาจากใบข่อยและกระดาษโบราณทั้งเอกสาร “บุดดำ” มีทั้งหมด 4 เล่ม เป็นตำรายาและเวชมนต์คาถาโหราศาสตร์และเอกสาร “บุดขาว” มีทั้งหมด 18 เล่ม เป็นตำรายาสมุนไพรไทยในท้องถิ่น มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และเราสามารถนำไปศึกษาแล้วทำยารักษาโรคได้หลายชนิด โดยใช้ตัวยาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวัดทั้งหมด ที่มาจากภูมิปัญญาของคนในสมัยนั้น ทั้งนี้เราจะได้จัดทำเป็นเอกสารโดยถ่ายรูปเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาเพื่อสืบสาน แล้วเก็บรักษาต้นฉบับทั้งหมดไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดเขาปูนแห่งนี้ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี  รายงาน

Related posts