ชุมพร  –  จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมพร  –  จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันนี้ (10 มี.ค.) ที่โรงมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับ นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร กลุ่มทอผ้า และกลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์ในจังหวัดชุมพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระราชทาน ผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า และผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นการเริ่มต้นต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัย สามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และการจัดนิทรรศการผ้าไทยโบราณ การย้อมสีธรรมชาติ และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าเกาะยอ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้า ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย โดยแต่ละลวดลายมีความหมายที่ลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่น ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ทรงได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ซึ่งปรากฏบ่อยครั้งในฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงนำแรงบันดาลพระทัยมาต่อยอดให้มีความร่วมสมัย แต่ละลวดลายบนผืนผ้าแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แล้ว ยังคงมีกิจกรรมตามโครงการรวมพลังสตรี สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อ่านสารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล” และมอบโล่สตรีดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน 9 ท่าน จากนั้นเป็นกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย นำโดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร, นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร, นายอำเภอ, ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ หน่วยหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยในครั้งนี้

 

 

ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การเขียนลายเบญจรงค์ การจำหน่ายสินค้าจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อีกด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

 

Related posts