นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเวทีเสวนา ให้ความรู้ด้านสิทธิและสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ”

นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเวทีเสวนา ให้ความรู้ด้านสิทธิและสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวจันทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเวทีเสวนา ให้ความรู้ด้านสิทธิและสุขภาพ โดยร่วมกับนายแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสัง”โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ” ซึ่งจัดงานโดยกองสวัสดิการเทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันทำโรงทานอาหาร เช่น ขนมจีนน้ำยา และน้ำดื่ม เพื่อบริการคนพิการและครอบครัวคนพิการ จำนวนกว่า 200 คน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินให้กับทางสมาคมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมดูแล ประชาชนคนพิการ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสัง
ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ขอเป็น ตัวแทนคนพิการ กล่าวคำขอบพระคุณ ผู้หริหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของเทศบาลโนนสัง และผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศลทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความน่าอยู่ ตามเจตนารมณ์ ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Related posts