ชุมพร –  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

ชุมพร –  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6t1tDv_84G8[/embedyt]

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๗๕ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิรยะอุตสาหะ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีนางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน  ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ๖๗ พรรษา

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

Related posts