ตาก-ประธานชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงาพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พี่น้องประชาชนคนพิการ

ตาก-ประธานชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงาพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พี่น้องประชาชนคนพิการ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายธนโชติ ทาแลบ ประธานชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา อำภเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมด้วย คุณบุญนาค ทองอินคุณแก้วนิตย์ ปัญญาพูน คณะทำงานชมรมคนพิการ เทศบาลตำบลสามเงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พี่น้องประชาชนคนพิการและ อำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อประสานงานการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารฯ ให้กับนายสุวิน แก้วคำ ซึ่งเป็นคนพิการติดเตียง ซึ่งมีความลำบากในการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายตนเองอีกทั้งทางชมรมฯยังได้มอบรถวิลแชร์ พัดลม เพื่อในการดำเนินชีวิตเบื้องต้นได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้ประธานชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา กล่าวขอบคุณ นายดำรงพล พรมจันทร์ และครอบครัวที่ ได้มอบวอคเกอร์ / ไม้เท้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางและการใช้ชีวิตอย่างสะดวกโดยส่งต่อ และผู้ที่ต้องการ อักทั้งยังได้มอบเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนคนพิการให้กับชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสามเงา จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Related posts