ชาวแม่สะเรียงเฮ ” สุภิญกัลย์ ” พร้อมคณะ กมธฯ ท่องเที่ยวสภาผู้แทนฯ ขึ้นตรวจแม่ฮ่องสอน..

ชาวแม่สะเรียงเฮ ” สุภิญกัลย์ ” พร้อมคณะ กมธฯ ท่องเที่ยวสภาผู้แทนฯ ขึ้นตรวจแม่ฮ่องสอน..

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรฯ ได้ออกหมายกำหนดการตรวจเยี่ยมและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของชาว จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้นางสุภิญกัญย์ พิภพสิทธิโภคิณ ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวฯ สภาผู้แทนราษฎรฯ ได้เปิดเผยว่า ทางคณะฯได้มีกำหนดการตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 20-23 พค.65 นี้ โดยขอให้หน่วยงาน,ผู้ประกอบการ และชาวบ้านทุกท่านให้เตรียมเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมามอบให้แก่คณะฯ โดยในวันที่ 20 พค.นี้ ทางคณะฯจะเดินทางถึงศาลากลางจังหวัดเพื่อประชุมและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 1100 น. และวันที่ 21-22 พค.จะอยู่ที่ โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง และที่ อ.สบเมย โดยปัญหาทุกอย่างที่ทางคณะฯได้รับเรื่องร้องเรียนจะได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด

Related posts