จันทบุรี-คณะผู้บริหารสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่ๆน้องๆประชาชนคนพิการ

จันทบุรี-คณะผู้บริหารสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่ๆน้องๆประชาชนคนพิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว)ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่ๆน้องๆประชาชนคนพิการ ร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน เดินทางไปพบคุณยายโอย ตะเวนพงษ์ คนพิการทางการได้ยินและมีความพิการซ้ำซ้อน(ทางการเคลื่อนไหว) พักอาศัยอยู่ในเขตตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีความเป็นอยู่ ที่ไม่สะดวกมากนัก ในการดูแลตนเอง อีกทั้งยังประสบปัญหาในเรื่องของความชราภาพ และปัญหาทางสุขภาพ
ในการนี้ คณะผู้บริหารสมาคม ฯ ได้ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนพิการ พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภค บริโภคของคณะผู้ใหญ่ใจบุญที่มีจิตเมตตาอีนเป็นกุศลมอบให้กับครอบครัว คุณยายโอย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุข โดยทางคณะผู้บริหารสมาคมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญในสังคมจะร่วมสานต่ออุดมการณ์ตามหลักนโยบาย “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเราจะอยู่เคียงข้างประชาชนคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตทางคณะผู้บริหารสมาคมฯขอกราบขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความดี ความเข้มแข็ง เพื่อ ประชาชนคนพิการทุกประเภท ต่อไป

Related posts