กก.ชายแดนไทย – กัมพูชา ประชุม RBC ครั้งที่ 28 พัฒนาความร่วมมือ เพื่อความผาสุกประชาชนทั้งสองประเทศ

กก.ชายแดนไทย – กัมพูชา ประชุม RBC ครั้งที่ 28 พัฒนาความร่วมมือ เพื่อความผาสุกประชาชนทั้งสองประเทศ

 

วันนี้(10 พ.ค.) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 28 ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 กับภูมิภาคทหารที่ 5 หรือ RBC – 28 ณ สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ฝ่ายไทย และพลเอก แอก ซอมโอน รองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานร่วม มีนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคณะกรรมการคณะทำงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม

ในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ทบทวนถึงความก้าวหน้า และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันได้แก่ ความร่วมมือทวิภาคี ความร่วมมือการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก การสกัดกั้นการลักลอบสร้างสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย และการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงตามแนวลำคลองบริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา การประสานงานเรื่องปราบปรามการลักลอบตัดไม้ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การกระทำผิดตามแนวชายแดน ปัญหายาเสพติด การลักลอบนำเข้าข้าวเปลือก การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ โครงการร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน การจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพ

การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงได้แก่ การป้องกันการเกิดข้อพิพาทอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย การป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด การสกัดกั้นและปราบปราม การกระทำผิดตามแนวชายแดน การสัญจรข้ามแดน การค้ามนุษย์และปัญหาเด็กเร่ร่อนแรงงานผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความซาบซึ้งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนหญิงกัมพูชา ด้านการศึกษาเห็นชอบส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาของครู บุคลากรการศึกษาส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือในการสกัดกั้นข่าวปลอมอันจะสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทั้งสองประเทศ การแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์และ call center

 

//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว รายงาน
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts