ชุมพร – กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยฯร่วมศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก)

ชุมพร – กมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยฯร่วมศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก)

      วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทย และการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ภาคใต้” ณ สมาคมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หมอพื้นบ้านภาคใต้ และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ  โดยจัดงาน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2565 จัดให้มีการเสวนา เรื่องสมุนไพร และพืชกระท่อมของคณะวุฒิสภากับหมอพื้นบ้าน บรรยายพิเศษ “ทิศทางภูมิปัญญา ไทยกับเทศต่างกันอย่างไร”โดย พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา การบรรยายเรื่องสมุนไพรจาก สมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดชุมพร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า งาน “มหกรรมภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ภาคใต้” ทางวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) โดย พระมหาขวัญชัย อคุดชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ แห่งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อ ให้คณะแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ได้มารวมตัวแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดด้านการใช้สมุนไพรไทย และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย หมอพื้นบ้าน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ให้สูญหายและ สืบทอดให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการภูมิปัญาหมอชาวบ้าน ที่มาร่วมกันทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ พร้อมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อนำประกอบการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป

นายโชดินรินทร์ เกิดสม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า  นมัสการ พระมหาขวัญชัย อคุคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) เรียน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  กระผม นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ขอกราบขอบพระคุณ พลอากาศเอกประจิน จั่นดอง เป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมภูมิปัญญา แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน ภาคใต้” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งทางวัดดีรีวงก์ โดย พระมหาขวัญชัย อดุคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ แห่งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้คณะแพทย์ แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ได้มารวมตัวแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ ต่อยอดด้านการใช้สมุนไพรไทย และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย หมอพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อไม่ให้สูญหายและเพื่อสืบทอด ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

Related posts