เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานบริษัทสายการบิน ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ทั้งนี้การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำความดีด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้กุศลเป็นอย่างยิ่ง


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts